30 Eylül 2015 Çarşamba

Reverse Osmosis Su Arıtma

Reverse Osmosis Su ArıtmaSu arıtma Ters Osmos, binlerce yıldır bilinen doğal bir prosestir ve RO’nun temelini oluşturur. Ters Osmos suyun içerisinde bulunan anyon ve katyon iyonlarının giderilerek temiz suyun elde edildiği en gelişmiş arıtma teknolojisidir.Bu yöntemle şebeke suları,deniz suları,kuyu suları ve vb. niteliksiz sulardan kaliteli içme suyu elde edilir. [1. Aşama] 5 Mikron tortu filtresi: Sularda bulunan çözülmemiş askıda katı maddelerin (tortu, kum, çamur vs.) oluşturduğu kirliliğe bulanıklık denir. Askıda katı maddelerin oluşturduğu kirlilik, filtrasyon işlemi ile giderilmektedir. Bu filtre suyunuzda bulunabilecek partiküller, kir, tortu, kum arıtımı için kullanılacaktır. [2. Aşama] Aktif karbon filtresi: Suda bulunan renk, koku, tat, klor ve klor bileşikleri, deterjan, petrol sanayi atıkları ve aspet gibi maddeler öncelikle insan sağlığına zararlı olup, suyu içilmez ve kullanılmaz hale getirir. Bu zararlı maddelerin sudan uzaklaştırılmasında aktif karbonun emiş özelliğinden yararlanılır. [3. Aşama] Ters osmos ( Reverse osmosis ) Membranı: Osmos farklı iyon değişimlerine sahip olan ve aralarında bir yarı geçirgen membran bulunan iki çözeltinin osmotik basınç vasıtasıyla iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır. Hassas membran filtre ters osmos yöntemi ile ozmotik basınçtan daha büyük bir basınç uygulandığında yarı geçirgen olan ve içinde 5 angstrom boyutunda delikler bulunan membran zar sadece saf suyu geçirirken bakterileri, patojenler, organik maddeler, askıda katı maddeler, erimiş tuzlar, nitrit, aliminyum ve ağır metalleri tutar. [4.Aşama] Post karbon filtre: Post karbon filtre, hoş olmayan tat ve kokuları giderir ve suyu içme suyu kalitesine ulaştırır.


Su Arıtma Cihazı Montajı : [Cihazın yerleştirilmesi] • Su arıtma cihazınızı, mutfak tezgahının üzerinde lavaboya yakın, direk güneş ışınlarından ve ısı yayan ocak fırın gibi ekipmanlardan uzak bir yere yerleştiriniz. • Musluk ile bağlantı işlemi tamamlandıktan sonra kırılan hortum olup olmadığını dikkatlice kontrol ediniz. [Ilk kullanımda dikkat edilmesi gereken hususlar] - Musluk adaptörünün tam olarak musluğa yerleştirildiğinden emin olun. Yan taraftaki siyah mandalın yukarı konumuna getiriniz ve ana soğuk girişini açınız. - Su filtrelerden geçerken membran filtre çıkışından (Sudaki kirletici maddeler) basınçlı bir şeklide lavaboya boşalır. - Cihazınızın içindeki depo dolduğunda su girişi otomatik olarak kesilecektir. Sağlığınız için; ilk doldurulan suyun boşaltılıp ikinci dolumdaki suyun kullanılması tavsiye olunur. - Musluğunuza su arıtma cihazının bağlantıları takılıyken bulaşık yıkama yada herhangi başka bi amaçla musluğu kullanmak isterseniz adaptörün yan tarafında bulunan mandalı aşağıya indirmeniz yeterli olacaktır. MONTAJ NOT: Cihazınızı sadece soğuk su girişi ile besleyiniz.[Su arıtma cihazınızın musluğa takılması] Standart musluk ağızları su arıtma cihazlarını direk bağlamaya uygun olmadığından özel bağlantı aparatlarına ihtiyaç duyulmaktadır. En doğru çözümü üretmek için, musluğunuzun süzgeç kısmını söküp size en uygun musluk ağzını belirleyin. Musluk ağızları takılmadan önce sızdırmazlık amaçlı teflon bant ile sarılmalıdır. Sızıntıyı önlemek için boru pense gibi sıkma aletleri kullanılmalıdır. [Su tankı musluk montajı] • Musluğun arkasındaki dişlerin üzerine halka contayı yerleştirin. • Musluğu su tankının önündeki delikten içeriye doğru geçirin. • İkinci halka contayı tankın içinden musluğun dişlerine yerleştirin. • Somunu musluğa vidalayın. Normal sıkılığa gelene kadar dik bir şekilde döndürerek montajı tamamlayın. TEKNİK ÖZELLİKLERİ UYARI : Musluk somunu fazla sıkılmamalıdır. ÖNERİ : Musluğun düz durmasını somunu gevşetip tekrar sıkarak ayarlayabilirsiniz.

[Ana Su Girişi Bağlantısının Kurulması] 1) Krom musluğu teflon bantla sarıp üniversal konnektöre sıkıca bağlayınız. 2) Kullanmakta olduğunuz soğuk su bağlantısını söküp, besleme su konnektörü ile bağlantıyı tamamlayıp hortumu, iğneli sübab ve somun ile sıkıca monte ediniz. [Banko Musluğunun Tezgaha Monte Edilmesi] Musluk; estetik ve fonksiyonel açıdan kolaylıklar sunacak şekilde monte edilmelidir. Banko delme işlemine başlamadan önce tezgahın altında musluk için genişçe düzlük bir alan ayarlanmalıdır. Lavaboyu delme işlemi; Paslanmaz çelik evyeler ve granit tezgahlar için temelde aynı olsa da kullanılan matkap ucu ve delme sürelerinde farklılıklar göstermektedir. Tezgah delme işlemi bittikten sonra musluğa giden hortumu somun ile banko musluğunu alt taraftan sıkıştırın. [Depolama Tankı ve Musluğunun Montajı] Bilyeli musluğu iyice teflonlayıp tankın üstündeki sübaba iyice sıkarak monte ediniz. Depoya giden hortumu tank musluğuna su sızıntısı olmayacak şekilde bağlayınız. UYARILAR: • Depolama tankının sağlıklı kullanım için her 2- 3 yılda bir değiştirilmesi gerekir. • Membran filtre ömrü giren su değeri ile doğrudan ilişkilidir. Üretici firma tarafından belirtilen filtre kullanım sürelerine ulaşabilmek için su arıtma cihazını rutin olarak test edilmesi ve şehir şebeke suyuna bağlı olması gerekli değişimlerin yetkili servisler tarafından yapılması gerekmektedir.
Su arıtma cihazları bakımı cihazınızı sağlıklı bir şekilde kullanmak için filtre değişim sürelerini özenle takip ediniz. Filtre kullanım süreleri şöyledir: Sediment Fitre : Yaklaşık 12 Ay Karbon Filtre : Yaklaşık 12 Ay Membran Filtre : Yaklaşık 12 Ay Son Karbon Filtre : Yaklaşık 12 Ay Gerek bakım gerekirse yenileme amaçlı filtre değişimlerinde şu yol izlenmelidir. 1-Su girişini kapatınız. 2-Transformatörü prizden çekiniz(Sadece basınç pompalı modellerde) 3-Depolama tankını boşaltmak için musluğu açınız. 4-Tornavida yardımı ile arka paneli sökünüz. Kartuşları anahtar yardımı ile söküp, filtreleri çıkarınız. 5-Yeni filtreleri takıp tekrar anahtar yardımı ile kartuşu sıkın. 6-Besleme suyunu tekrar açın. • Cihaz belediye şebeke suyuna bağlanmalıdır. • Şehir şebeke giriş basıncının yeterliliği kontrol edilmelidir. (Asgari basınç 3 bar max 7 bar) • Şehir şebeke su giriş için (ana vana) montaj esnasında kesinlikle kapalı tutulmalıdır. • Şebekeden cihaza su giriş için en uygun tesisat malzemesi kullanılmalıdır (Geçici çözümler asla kullanılmamalıdır! Mümkünse kurulum öncesi keşif yapılmalıdır) • Montaj tamamlandıktan sonra en az 30 dk cihazın sızıntı performans ve TDS testleri yapılmalıdır. • Cihazın kurulum yeri tespitinde bağlantı hortumlarının açıları göz önünde bulundurulmalıdır. Hortumlar kıvrılmamalı; çöp, tüp gibi metallerle temas ettirilmemelidir. • Cihaza şebeke su girişi montajı öncelik arz eder.Şebeke bağlantısı yapılmadan elektrik akımı verilmemelidir. • İlk çalıştırma esnasında arıtılan suda beyaz bir tabaka görülmesi muhtemeldir. (Bunun sebebi su depolarının imalatı sırasında hammaddenin kalıptan ayrılması için kullanılan pudradır.) Geçici olarak oluşan bu durum suyunuzda belirecek kısa bir süre sonra yok olacaktır. 

• Membran filtrenin ömrü ortalama 1500 galon (5670 Lt) olup,arıtılmak istenen suyun karakteristik özelliklerine göre arıtma kapasitesi farklılık gösterir. Ortalama 400 - 600 TDS değerinde 1500 galonluk ömür, 1000 TDS ve üzerindeki değerlerde 1000 galon ve aşağısına düşebilir. • Baraj ve göllerde su seviyesinin düştüğü yaz aylarında sudaki TDS değeri iki katına çıkacağından dolayı arıtılmış su TDS değeri 100 civarına denk gelebilir. Sistem toplam katı çözünürlüğün % 80-90 arasını arıttığından cihaz çıkış değerleri giriş değerleriyle orantılı olarak farklılık gösterebilir • Su arıtma cihazınızı uzun süre kullanmayacaksanız ana vanadan kapatılmalıdır. • Cihaza su giriş için en uygun tesisat döşenmelidir. • Cihazın güneş ile temasını engelleyiniz. • Atık su gideri mutlaka açık olmalıdır aksi takdirde membran filtre yırtılır ve cihaz garanti kapsamı dışına çıkar. Cihazınız filtrelerinin kullanım süreleri arıtılmak istenen suyun karekteristik özelliklerine göre değişebilir. Cihazın sağlıklı ve uzun ömürlü bir şekilde çalışabilmesi için mutlak suretle klorlanmış şehir şebeke suyu arıtılmalıdır. Kullanım ömrü biten filtre tıkanmayabilir. Suyu geçirir fakat arıtmaz. Bu yüzden kullanım ömrü biten filtre mutlaka değişmelidir.